Polubić media – wiarygodne i atrakcyjne występy przed kamerą

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówi, to mówi do kogoś.”

Hans Georg Gadamer

 

Stres, obawa przed niezrozumieniem, wypaczeniem wypowiedzi, manipulacją, utratą reputacji w środowisku czy choćby bardzo ludzka obawa przed tym, że się źle wypadnie (Czy kamera mnie lubi? Czy się nie wygłupię?) – to najczęstsze strachy związane z występowaniem przed kamerą i mikrofonem. Wszystkie wynikają z obawy przed nieznanym.

 

Większość z nas nie wie, jak działają media, jak funkcjonują redakcje, w jaki sposób powstaje przekaz medialny i czego dziennikarz oczekuje od  rozmówców.

 

Po naszym szkoleniu te obawy znikną, a występ przed kamerą, w studio radiowym i telewizyjnym będzie świadomym, kontrolowanym, atrakcyjnym przekazem pewnej siebie, wiarygodnej osoby.

 

 

Nauczymy Cię:

  • Zasad funkcjonowania redakcji i dziennikarzy (czego oczekują, po co przyjeżdżają lub zapraszają do studia?)
  • Terminologii dziennikarskiej i zasad rządzących przekazem radiowym i telewizyjnym
  • Zachowania przed kamerą i poza nią (ale w obecności dziennikarza i ekipy)
  • Zachowania przed mikrofonem radiowym
  • Jak wykorzystywać mowę ciała do wzmocnienia i uatrakcyjnienia przekazu
  • Czego kamera nie lubi (kody ubioru i wyglądu, miejsce nagrania a mój wygląd…)
  • Jak mówić, by widz chciał nas słuchać (ton głosu, tempo, intonacja, interpretacja głosem…)
  • Jak opanować stres przed występem
  • Jak tworzyć skuteczny, spójny merytorycznie, atrakcyjny i spełniający oczekiwania dziennikarzy komunikat

 

Przygotuj się na męczące i wyczerpujące ćwiczenia. Będziemy powtarzali wszystkie formy występów w mediach (nagranie setki, wywiad nagrywany, wywiad „na żywo”, wywiad studyjny, łaczenie…). Wszystkie ćwiczenia wspólnie analizujemy pod kątem błędów i mocnych stron po to, by z każdej osoby wydobyć najbardziej medialną sferę jego osobowości.

 

Szkolenie trwa 8-10 godzin, w dwóch sesjach, krótszej, bez kamery (nauka technik przekazu wraz z prezentacją multimedialną i ćwiczeniami „na sucho”)  oraz dłuższej, przed kamerą (kamerami), przy uczestnictwie profesjonalnych operatorów telewizyjnych.

 

Sesje mogą się odbywać jednego dnia ale wskazane jest podzielenie szkolenia na dwa dni:

1. sesja (teoria, prezentacja i ćwiczenia): 3-4 godziny

2. sesja (praca z kamerą, ćwiczenie wszystkich form dziennikarskich i analiza): 5-6 godzin

Zajęcia są prowadzone w grupach do 5 osób.