Polityka prywatności

§1. Postanowienia ogólne

Nasza firma rozumie i w pełni popiera potrzebę ochrony Twojej prywatności zarówno w przypadku, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, jak i gdy korzystasz z naszych usług.

Uwzględniając powyższe, stworzyliśmy niniejszy dokument w celu określenia zasad gromadzenia, przechowywania, udostępniania i zabezpieczania informacji, które otrzymujemy, gdy odwiedzasz i przeglądasz nasze strony internetowe lub korzystasz z Usług firmy Travicon. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie dotyczące wszelkich informacji, które przekazujesz nam poprzez nasze strony internetowe, produkty, usługi lub inne funkcje lub technologie dostępne na naszych stronach internetowych.

Jeżeli chcesz korzystać z Usług Travicon, musisz zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszej Polityki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na którekolwiek z postanowień niniejszej Polityki, nie będziesz mógł zarejestrować się na szkolenia organizowane przez naszą firmę. Jeżeli więc nie wyrażasz takiej zgody, prosimy o nieodwiedzanie oraz niekorzystanie z naszych stron internetowych.

Na naszych stronach mogą występować odnośniki, które po kliknięciu przekierują Cię z naszej strony na inną stronę internetową. Zwracamy uwagę, że nie odpowiadamy za polityki prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych. Podobnie nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy użyteczności, przydatności handlowej, jakości wykonania produktów lub usług oferowanych na stronach internetowych osób trzecich.

Travicon podejmuje wszelkie ekonomicznie uzasadnione środki, aby każda udostępniona nam dana osobowa lub biznesowa była bezpiecznie przechowywana. Travicon nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim w jakimkolwiek celu bez Twojej wyraźnej zgody żadnych danych zgromadzonych czy to wskutek prowadzonych obserwacji czy też otrzymanych w drodze rejestracji. Wyjątkiem są przypadki wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

 

“My” oraz “Travicon” oznaczają to samo. “Ty” oraz “Klient” oznaczają to samo.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do następujących stron internetowych:

  • travicon.pl
  • piotrmaslak.pl

zwanych łącznie “Stronami”.

 

§2. Osoby nieletnie

Travicon nie nagabuje ani świadomie nie zbiera informacji od osób poniżej 18 roku życia. Nasze Strony nie są przeznaczone dla osób nieletnich, zwłaszcza dla dzieci poniżej 13 roku życia. Dzieci mogą korzystać z naszych Stron tylko, jeśli znajdują się pod bezpośrednim nadzorem ich prawnych opiekunów.

 

§3. Gromadzenie informacji

Poniżej przedstawiamy typy otrzymywanych lub gromadzonych przez nas informacji o Tobie, jak również cel oraz metody gromadzenia tych informacji. Możesz udostępnić nam informacje o sobie w następujący sposób:

  1. Zapisywanie się na szkolenia organizowane przez Travicon. Jeżeli zdecydujesz się na zapisanie na szkolenie dostępne na naszych Stronach i na skorzystanie z Usług Travicon i wypełnisz stosowny formularz – poprosimy Cię o przekazanie określonych informacji o Tobie. Zakres tych informacji zależny będzie od rodzaju szkolenia, które organizujemy. W szczególności możemy poprosić o podanie następujących informacji: (i) imię, (ii) nazwisko, (iii) adres email, (iv) dane dotyczące płatności, np. adres do faktury, (v) numer identyfikacji podatkowej. Możemy również prosić naszych Klientów o inne (opcjonalne) dane osobowe lub biznesowe, przykładowo: (i) numer telefonu, (ii) inne dane osobowe lub biznesowe.
  2. Subskrypcja na usługi, konkursy, funkcjonalności na Stronach. Jeśli chciałbyś dodawać komentarze do naszych recenzji lub artykułów, wypełniać ankiety, otrzymywać newslettery, uczestniczyć w konkursach, promocjach bądź w inny sposób korzystać z opcji dostępnych na naszych Stronach, możemy zwrócić się do Ciebie o podanie takich informacji, jak: (i) imię i nazwisko lub nazwa firmy, (ii) adres email, oraz (iii) informacje związane z Twoim uczestnictwem w konkursach, promocjach, ankietach lub korzystaniem z dodatkowych usług lub opcji. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wypełnienie przez Ciebie formularza on-line lub kwestionariuszy.
  3. Twoje pytania. Jeśli kontaktujesz się z nami w celu uzyskania informacji na temat naszych usług, Travicon może przechowywać informacje o zadanych przez Ciebie pytaniach oraz ich treść Dotyczny to następujących przypadków: (i) wypełniasz i wysyłasz formularz dostępny na naszej Stronie, (ii) wysyłasz do nas email, (iii) kontaktujesz się z nami telefonicznie.
  4. Przeglądanie Stron oraz „cookies”. W każdym przypadku, gdy odwiedzasz nasze Strony, serwery Travicon automatycznie gromadzą informacje na temat użycia Stron. Informacje te obejmują między innymi: (i) nazwę domeny i hosta, z których uzyskujesz dostęp do Internetu, (ii) adres IP komputera lub dostawcy usług internetowych, z których korzystasz, (iii) wykorzystywany system operacyjny (np. Mac OS, Windows), (iv) wykorzystywana przeglądarka oraz jej wersja (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera), (v) nazwa strony internetowej, która przekierowała Cię do nas, (vi) oraz inne tego typu informacje. Powyższe informacje pozwalają nam określić Twoje przyzwyczajenia związane z przeglądaniem stron, interesujące Cię treści oraz konkretne Strony, na które wchodzisz. Pozwala to nam także ustalić daty odwiedzin naszych Stron, ścieżki przeglądania i czas poświęcony poszczególnym podstronom.

Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, możemy wysyłać na Twój komputer jedno bądź kilka „cookies” (małe pliki tekstowe wysyłane do Twojej przeglądarki; mogą one być przechowywane na Twoim twardym dysku, abyśmy mogli Cię rozpoznać, kiedy ponownie nas odwiedzisz). Travicon może korzystać zarówno z cookies sesyjnych (które są automatycznie usuwane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki) oraz cookies trwałych (które pozostają również po zamknięciu przeglądarki i można je usunąć ręcznie). Możemy otrzymywać informacje o Tobie również w sytuacji, gdy wejdziesz na naszą Stronę korzystając z odpowiedniego odnośnika znajdującego się na stronie internetowej osoby trzeciej. Powyższe osoby mogą nam przekazywać dane kontaktowe oraz informacje zgromadzone w „cookies” stosowanych na ich stronach internetowych. Osoby trzecie używają sesyjnych „cookies ID” w celu ułatwienia Ci nawigowania na naszych Stronach. Zwracamy uwagę, że używanie „cookies” przez osoby trzecie nie jest objęte niniejszą Polityką Prywatności. Nie mamy dostępu ani kontroli nad tymi „cookies”. Włączając opcję akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Travicon plików cookies w stosunku do Ciebie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies możesz zablokować je wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Twojej przeglądarki. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na nieakceptowanie naszych „cookies”, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich naszych funkcjonalności; nie gwarantujemy również, że nasze Usługi oraz Strony będą działały optymalnie.

 

§4. Cel gromadzenia informacji

Travicon wykorzystuje informacje otrzymane od Ciebie lub zgromadzone w inny sposób jedynie w zakresie niezbędnym do zarządzania, utrzymywania, udoskonalania oraz świadczenia Usług. Uwzględnia to m.in. korzystanie ze wszelkich funkcjonalności dostępnych na naszych Stronach, a także umożliwienie należytego wykonywania przez nas zobowiązań umownych. Dokonujemy również analizy wyżej wskazanych informacji w celu określenia trendów i preferencji naszych Klientów, poprawienia jakości naszych Stron i Usług – w tym tworzenia i udostępniania nowych opcji i funkcji. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres użycia informacji:

  1. Informacje otrzymane lub zgromadzone przez Travicon w toku zapisywania na szkolenie. Takie informacje mogą być wykorzystywane przez Travicon w celu: (i) oceny czy kwalifikujesz się do uczestnictwa w szkoleniu, (ii) należytego świadczenia Usług na Twoją rzecz, (iii) witania Cię, gdy wchodzisz na nasze Strony, (iv) weryfikowania Twojej tożsamości, (v) udzielania wsparcia technicznego i merytorycznego, (vi) spełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza dotyczących obowiązku gromadzenia, weryfikowania oraz zapisywania tego typu informacji, (vii) informowania Cię, po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody, o konkursach, promocjach oraz specjalnych ofertach dostępnych u nas lub u naszych partnerów.
  2. Informacje otrzymywane w związku z subskrypcją na określone usługi, konkursy, funkcjonalności na Stronach. Takie informacje wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do: (i) udostępnienia Ci takich usług, funkcjonalności, dopuszczenia do promocji lub konkursu, itp., (ii) skontaktowania się z Tobą.
  3. Informacje przekazane przez Ciebie wraz z zapytaniem. Informacje złożone przez Ciebie wraz ze składanym pytaniem mogą być wykorzystywane w celu: (i) udzielenia odpowiedzi na to pytanie, (ii) skontaktowania się z Tobą, (iii) poinformowania Ciebie o usługach Travicon lub partnerów, które mogłyby być dla Ciebie przydatne, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
  4. Informacje zgromadzone poprzez “cookies” lub w trakcie przeglądania Stron. Możemy wykorzystać informacje zgromadzone w ten sposób w celu: (i) zapamiętania informacji o Tobie, abyś nie musiał ich ponownie przekazywać w trakcie wizyty na naszych Stronach lub gdy ponownie wejdziesz na nasze Strony, (ii) monitorowania trendów w używaniu naszych Stron oraz generowania danych statystycznych, (iii) obserwowania Twoich wejść, wniosków oraz statusu we wszelkich naszych promocjach lub obserwowania innych działań związanych z Twoim używaniem Stron lub Konta Użytkownika i subkont, (iv) zarządzania Stronami lub poprawiania ich funkcjonowania, (v) spełniania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

§5. Przechowywanie i ochrona informacji

Twoje dane osobowe oraz biznesowe są przechowywane i przetwarzane na naszych komputerach w Polsce.

Wprowadziliśmy szeroki wachlarz środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Twoich danych. Pragniemy jednak zauważyć, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych w trakcie przekazywania ich za pomocą Internetu lub przez serwery, które znajdują się poza naszą kontrolą. Podejmujemy starania, aby chronić Twoje dane osobowe i biznesowe, ale nie jesteśmy w stanie zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych, które przesyłasz na nasze Strony lub przekazujesz w związku ze świadczeniem przez nas Usług. Jeżeli zatem dokonujesz jakiejkolwiek transmisji danych w Internecie, realizujesz to na własne ryzyko. Jednak z chwilą, gdy otrzymamy od Ciebie informacje, podejmujemy najwyższe starania, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność w naszych systemach.

Twoje dane osobowe i biznesowe przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne, by należycie świadczyć Usługi na Twoją rzecz oraz wykonywać obowiązki wynikające z wiążących nas umów – również z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

 

§6. Udostępnianie informacji

Co do zasady Travicon nie dzieli się, nie sprzedaje, nie wynajmuje ani w jakikolwiek inny sposób nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych lub biznesowych – z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności.

Zastrzegamy prawo udostępnienia Twoich danych osobowych lub biznesowych, gdy w dobrej wierze uznamy, że ich ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, zgłoszenia podejrzewanych nielegalnych działań, wykonania ciążących na nas obowiązków w postępowaniach sądowych (w tym wykonania zarządzeń i orzeczeń sądowych).

Jeżeli inne podmioty świadczą niektóre z naszych Usług w naszym imieniu, każdorazowo zobowiązujemy je do używania Twoich danych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług i nieużywania ich nigdy dla własnej korzyści.

 

§7. Dostęp, zmiana usunięcie danych

Masz prawo przeglądać, zmieniać oraz usuwać swoje dane osobowe i biznesowe w dowolnym terminie kontaktując się z nami poprzez email: piotr.maslak@travicon.pl.

 

§8. Zmiana Polityki Prywatności

Travicon zastrzega prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie – zwłaszcza, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli postanowimy zmienić niniejszą Politykę Prywatności, umieścimy zmienioną wersję Polityki na naszych Stronach. Zmieniona wersja obowiązywać będzie z chwilą umieszczenia jej w sposób opisany powyżej. Jeżeli będziemy uważać, że planowana zmiana ma charakter istotny, poinformujemy Cię o tym umieszczając na naszych Stronach stosowną informację o planowanej zmianie w Polityce Prywatności przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie tej zmiany.

 

§9. Kontakt

Jeśli masz pytania bądź wątpliwości odnośnie niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami wysyłając email: piotr.maslak@travicon.pl.