Jak sprzedać się drogo? Sztuka autoprezentacji

11-12.11.2017 | Warszawa | 800 PLN

Zapisz się

Jak mówić, żeby ludzie chcieli słuchać? W jaki sposób rozmawiać
 z zespołem? A jak z klientem? Jak prezentacją porwać odbiorcę? Grupę? 
Jak mówić w sposób zrozumiały? Jak utrzymać uwagę przez cały występ? 
Co zrobić, by był efektywny, merytoryczny i atrakcyjny?

Sztuka ciekawego, trzymającego w napięciu, angażującego i efektywnego występowania jest potrzebna każdemu. I każdy może się jej nauczyć!

 


Prawdziwy cel szkolenia

Chcę byś podczas występu czuł się bezpiecznie i pewnie.

Nauczę Cię technik wykorzystywania ciała i głosu do utrzymywania uwagi audytorium oraz budowania dramaturgii występu.

Nauczę Cię prezentować z pasją i charyzmą, mówić w sposób prosty, ale merytoryczny i przekonujący.

Sprawię, byś podczas występu roztaczał aurę profesjonalizmu, kompetencji i pasji (high power person).

 


 

Nauczysz się między innymi

  • Budowania pewności siebie podczas prezentacji
  • Kreowania i kontrolowania postawy i wizerunku w celu skupiania uwagi odbiorcy (high power person vs. low power person)
  • Wykorzystywania mowy ciała do wzmacniania przekazu
  • Zasad rządzących dramaturgią występu/prezentacji
  • Tworzenia zwrotów akcji i budowania napięcia
  • Wykorzystywania głosu jako narzędzia skupiania i utrzymywania uwagi (ton, metrum, intonacja…)
  • Wykorzystywania głosu jako środka dramaturgicznego
  • Opowiadania atrakcyjnym językiem, w sposób prosty i zrozumiały, ale nie banalny
  • Sztuki rozmawiania tak byś Ty decydował, jak przebiega rozmowa
  • Podstawowych technik opanowywania reakcji stresowych

Ceny szkolenia

600 PLN


do końca października, 2017

800 PLN


w listopadzie, 2017
"Uczestnicy przezwyciężyli strach przed występami przed kamerą. Dzięki szkoleniu zyskali poczucie bezpieczeństwa podczas kontaktów z mediami oraz swobodę w udzielaniu wywiadów." - Katarzyna Brzezińska, Uniwersytet SWPS